1.roč. katedra scénografie VŠMU

Anežka Tkáčiková

Kinetický objekt (model) využívajúci pohyb stromov vo vetre

Drevo